Този кредит е предназначен за земеделски производители -физически лица или търговски предприятия които се нуждаят от: -оборотни средства за реализиране на текущата Ви дейност -финансиране на одобрени проекти по ПРСР от Държавен фонд земеделие -закупуване на земя -за земеделска техника и оборудване