Дейността на компанията е в сферата на консултантските услуги,финансови консултации,банково посредничество,проектно проучване ,консултации и изпълнение на проекти. Консултантските услуги Ви осигуряват анализ на най-добрите условия при кандидатстване за кредит,преговори с конкретни банкови и небанкови институции,съдействие и подкрепа до окончателно финализиране на Вашият кредит/проект/идея. Finance consult ltd Ви предлага съдействие както за инвестиционни проекти,така и за фирмено кредитиране ,ипотечно и потребителско кредитиране консултации в сферата на финансовите услуги.