Финансирането на проекти по европейските програми улеснява достъпа на малките и средни предприятия до финансов ресурс ,като по този начин им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Динамичната икономическа среда непрекъснато предлага нови предизвикателства,но и перспективи пред бизнеса Ние ще Ви помогнем по време на целият проектен цикъл -от формулиране на идеята Ви до успешното реализиране на проекта, а именно: -Формулиране на идеята -Избор на подходяща мярка -Подготовка и входиране на документите -Банково финансиране при необходимост -Отчитане и приключване на проекта Ние ще Ви помогнем да финансирате проекти по следните "Оперативни програми": -ОП Иновации и конкурентоспособност -ОП Развитие на човешките ресурси -ОП Развитие на селските райони