• 0883 607000
  • office@finance-consult.bg
  • гр.София

Финансиране на проекти

Финансирането на проекти по европейските програми улеснява достъпа на малките и средни предприятия до финансов ресурс ,като по този начин им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Динамичната икономическа среда непрекъснато предлага нови предизвикателства,но и перспективи пред бизнеса Ние ще Ви помогнем по време на целият проектен цикъл от формулиране на идеята Ви до успешното реализиране на проекта, а именно:

  • Формулиране на идеята
  • Избор на подходяща мярка
  • Подготовка и входиране на документите
  • Банково финансиране при необходимост
  • Отчитане и приключване на проекта

Ние ще Ви помогнем да финансирате проекти по следните "Оперативни програми":

  • ОП Иновации и конкурентоспособност
  • ОП Развитие на човешките ресурси
  • ОП Развитие на селските райони