• 0883 607000
  • office@finance-consult.bg
  • гр.София

Потребителски кредит

Потребителските кредити са без обезпечение или с поръчител в зависимост от размера.

Предимства:

  • Имате възможност да изтеглите повече от кредитна карта.
  • Вашите погасителни вноски са фиксирани суми всеки месец, което може да улесни бюджета.
  • Можете да избирате срока за погасяване .
  • Можете да консолидирате няколко дългове в един кредит, като евентуално намалите месечните разходи за погасяване
  • Можете да извършите преплащане или да изплатите личен заем изцяло или частично по всяко време преди края на договора без неустойка.