• 0883 607000
  • office@finance-consult.bg
  • гр.София

Земеделски кредит

Този кредит е предназначен за земеделски производители

  • физически лица или търговски предприятия които се нуждаят от:
  • оборотни средства за реализиране на текущата Ви дейност
  • финансиране на одобрени проекти по ПРСР от Държавен фонд земеделие
  • закупуване на земя
  • за земеделска техника и оборудване